Historia

Samorząd gminy Łoździeje

Informacja ogólna. Samorząd gminy Łoździeje jest usytuowany w południowej części Republiki Litewskiej i przynależy do okręgu (litewski odpowiednik województwa) Alytusa.  Samorząd graniczy z obszarem Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, na Litwie – z okręgiem Mariampola, region ...

Gmina Plaska

Historia obszaru dzisiejszej gminy Płaska i dzieje osadnictwa na tym terenie sięgają głęboko i (podobnie jak historia pozostałej części pn.- wsch. Polski) - należą do terenu badań archeologicznych. O ludności zamieszkującej te tereny, panujących wśród niej stosunkach społeczno - ...