Artykuły

O projekcie

Będąc sąsiadami, gmina Płaska i samorząd powiatu Łoździeje (Lazdiju) chcą nawiązać współpracę. Jedna z dziedzin współpracy transgranicznej jest turystyki ekologicznej oraz działań mających na celu wspierania ochrony środowiska, rekreację i rozwój turystyki kulturalnej w ...

Jezioro Duś

Jezioro Duś położone jest w Metelskim Parku Regionalnym, 1 km na południowy zachód od Metel. Jest to największe jezioro Parku Regionalnego i trzecie na Litwie pod względem powierzchni. Powierzchnia jeziora 2334 ha, głębokość 32,6 m, linia brzegowa 22 km. Warto ...

Park w Vainežeris

Zespoł dawnego dworu w Justianowie (Vainežeris) został wpisany na listę litewskich Zabytków kultury. Jest to chroniony zabytek przyrody o walorach dendrologicznych. Dwór w Justianowie powstał w XVIII w. Do tego zespołu zalicza się także aleję stuletnich lip oraz park ...